Test-uwagi-tomatis_edited_edited.jpg

Test uwagi słuchowej TLT

Test uwagi słuchowej (Tomatis Listening Test - TLT) w ofercie gabinetu.

Dla kogo?

- dzieci od 6 r.ż. (dziecko musi posiadać umiejętności

komunikacyjne),

- młodzieży,

- dorosłych.


Test uwagi słuchowej wywodzi się z badania audiometrycznego, ale jednocześnie znacząco się od niego różni. Jego głównym celem jest ustalenie, jak badany komunikuje się z innymi. Test przeprowadza się w bardzo prosty sposób. Badana osoba reaguje gestem lub słownie (zależnie od rodzaju badania) na zestaw prostych bodźców dźwiękowych, podawanych przez słuchawki przewodzące dźwięk drogą powietrzną i drogą kostną.